Buitenschoolse opvang Klauterbeer Sytwinde

Buitenschoolse opvang in centrum Nootdorp

Wat maakt BSO Klauterbeer bijzonder?

 • Huiselijke sfeer
 • Kleinschalig

 • Veel binnenspeelruimte zoals een grote aula en een speellokaal met gymtoestellen

 • Grote buitenspeelpleinen

Groepsindeling
Bij BSO de Klauterbeer is één leeftijdsgroep:

 • De Klauterbeer, 4 t/m 7 jaar

Van welke scholen komen de kinderen?

 • Regenboogschool Nootdorp
 • De Jozefschool

Openingstijden

 • Voorschoolse opvang van 07:30 uur tot start school
 • Naschoolse opvang na school tot 18:30 uur
 • Vakantieopvang van 07:30 uur tot 18:30 uur

Buitenschoolse opvang Klauterbeer Sytwinde

Kindercentrum de Klauterbeer heeft het volgende aanbod:

 • Peuteropvang
 • Buitenschoolse opvang (4 - 8 jaar)
 • Kinderdagopvang

Contactgegevens
Vestigingsmanager: Chantal de Koning
Sytwinde 115
2631 GS Nootdorp
06-13027471 (vestigingsmanager)
06-13584268 (PO)
06-13029756 (BSO)
06-82362952 (KDV)

Nummer landelijk register kinderopvang (LRK)
PO: 132742767
BSO: 243514141
KDV: 113050033