Buitenschoolse opvang Honingbijtjes

Buitenschoolse opvang Pijnacker - Ru Paresingel

Wat maakt Buitenschoolse opvang Honingbijtjes bijzonder?

  • BSO in samenwerking met Mariaschool Pijnacker
  • Groepsruimtes in school en in bijgebouw
  • Speel-/ sporthal voor activiteiten
  • Grenzend aan een grote speeltuin

Groepsindeling
Bij BSO zijn er twee groepen:

  • De Honingbijtjes, voor kinderen van 4 tot 6 jaar
  • De Robinsons, voor kinderen van 6 tot 8 jaar

Openingstijden

  • Voorschoolse opvang vanaf 07:30 uur tot start school
  • Naschoolse opvang na school tot 18:30 uur
  • Vakantieopvang van 07:30 uur tot 18:30 uur

Buitenschoolse opvang Honingbijtjes

Kindercentrum Possum heeft op deze locatie het volgende aanbod:

  • Buitenschoolse opvang (4-8 jaar)

Contactgegevens 
Vestigingsmanager: Jenny de Wit
Ru Paresingel 1
2642 CR  Pijnacker
06-13746245 (vestigingsmanager)
06-10496945 (Honingbijtjes)
06-13043158 (Robinsons)

Nummer landelijk register kinderopvang (LRK)
BSO: 119344555