Buitenschoolse opvang Quokka

Buitenschoolse opvang in Koningshof Pijnacker

Wat maakt BSO Quokka bijzonder?

 • Verschillende groepsruimtes voor verschillende activiteiten
 • Sportzaaltje waar bijvoorbeeld judo en muziekles wordt aangeboden
 • Kleinschalig: iedereen kent elkaar
 • Gevestigd in de basisscholen de Tweemaster/ Johannesschool samen met de peuteropvang

Groepsindeling
Bij BSO Quokka komen kinderen van 4 tot 8 jaar

Van welke scholen komen er kinderen?

 • Basisschool de Prinsenhof
 • Basisschool de Johannes

Openingstijden

 • Voorschoolse opvang vanaf 07:30 uur tot start school
 • Naschoolse opvang na school tot 18:30 uur
 • Vakantieopvang van 07:30 uur tot 18:30 uur

Buitenschoolse opvang Quokka

Kindercentrum Quokka heeft het volgende aanbod:

 • Peuteropvang
 • Buitenschoolse opvang (4-8 jaar)

Contactgegevens
Vestigingsmanager:  Olwyn van Oeffelen
Bakenpad 7
2641 SZ Pijnacker

06-13043027 (vestigingsmanager)
06-20476118 (PO)
06-13520136 (BSO)

Nummer landelijk register kinderopvang (LRK)
PO: 129721864
BSO: 124845939