Buitenschoolse opvang  Wallaroe/Bunderbos

Buitenschoolse opvang bij basisschool Ackerweide Pijnacker

Buitenschoolse opvang Bunderbos is tijdelijk verhuisd naar buitenschoolse opvang Wallaroe. Het adres is Gantellaan 3 2642 JK Pijnacker. 

Wat maakt Buitenschoolse opvang Bunderbos bijzonder?

 • Ruime speelhal/ -gang
 • Drie gezellige groepsruimtes in bijgebouw van de Ackerweide
 • Fijne samenwerking met basisschool Ackerweide
 • Sporthal voor activiteiten

Van welke scholen komen er kinderen?

 • Basisschool Ackerweide

Groepsindeling
Drie groepen:

 • 4-6 jaar
 • 7-8 jaar
 • 8 jaar en ouder

Openingstijden

 • Voorschoolse opvang vanaf 07:30 uur tot start school
 • Naschoolse opvang na school tot 18:30 uur
 • Vakantieopvang van 07:30 uur tot 18:30 uur

Buitenschoolse opvang Wallaroe/Bunderbos

Kindercentrum Wallaroe/Bunderbos heeft het volgende aanbod:

 • Buitenschoolse opvang 4-8 jaar 

Contactgegevens
Vestigingsmanager Monique Ziegenhoorn
Gantellaan 9
2642 JK Pijnacker
06-10009069 (vestigingsmanager)
06-13044359 (BSO Bunderbos)

Nummer landelijke register kinderopvang
Vanwege de tijdelijke verhuizing, hanteren we het LRK nummer van BSO Wallaroe: 708808190