Buitenschoolse opvang Wallaroe

Buitenschoolse opvang in Pijnacker

Wat maakt Buitenschoolse opvang Wallaroe bijzonder?

 • Grote keuken voor kookactiviteiten
 • Sporthal
 • Natuurspeelplein
 • Gevestigd in een kindercentrum samen met basisscholen De Bonte Tol en de Ackerweide, buitenschoolse opvang en de peuteropvang.

Groepsindeling
Bij de BSO Wallaroe zijn de volgende leeftijdsgroepen:

 • 4 -6 jaar
 • 6 - 8 jaar
 • 8+

Scholen 

 • OBS de Bonte Tol
 • CBS Ackerweide
 • Mariaschool 

Openingstijden

 • Voorschoolse opvang van 07:30 uur tot start school
 • Naschoolse opvang na school tot 18:30 uur
 • Vakantieopvang van 07:30 uur tot 18:30 uur

Buitenschoolse opvang Wallaroe

Kindercentrum Wallaroe heeft het volgende aanbod:

 • Peuteropvang
 • Kinderdagopvang
 • Buitenschoolse opvang (4 - 12 jaar)

Contactgegevens
Vestigingsmanager: Monique Zigenhoorn
Gantellaan 3  
2642 JK Pijnacker
06-10009069 (vestigingsmanager)
06-42387908 (PO) 
06-10956076 (BSO Bonte Eilanden)
06-12595070 (BSO Oerwoud)
06-13044359 (BSO Bunderbos)

Telefoonnummers groepen KDV:
Iejoor: 06-42388355
Knorretje: 06-42388360
Teigetje: 06-42388361

Nummer landelijk register kinderopvang (LRK)
KDV: 852466067
PO: 193527108
BSO: 708808190