Uw kind voor het eerst naar de buitenschoolse opvang

Wennen bij SkippyPepijn

Eerst een gesprek…
‘Eindelijk’ is uw kind vier jaar en mag het naar school én de BSO. Leuk en ook best spannend natuurlijk. Uw kind zal niet alleen aan school moeten wennen, maar ook aan de buitenschoolse opvang. Eerst gaan wij uitgebreid met u om de tafel voor een gesprek. Wat zijn uw vragen? Wat zijn uw wensen? En van uw kind? Op deze leeftijd kan uw kind al heel goed zeggen wat hij of zij leuk vindt om te doen. En natuurlijk ontvangen wij graag informatie over uw kind wanneer het nog niet eerder bij SkippyPepijn is geweest.

Vaak stromen kinderen door vanuit ons kinderdagverblijf naar de BSO. Zitten het kinderdagverblijf en de toekomstige BSO in hetzelfde gebouw? Dan nemen we in het laatste half jaar van het kinderdagverblijf af en toe een kijkje bij de BSO en soms kan uw kind zelfs even meedoen! Spelenderwijs en op ontspannen wijze kan uw kind zo al kennismaken met buitenschoolse opvang.

… en dan een middagje wennen
Eén of twee weken voordat uw kind voor het eerst komt, kan hij of zij ongeveer twee uurtjes wennen. U staat dan ’s middags met uw kind bij school en loopt mee naar de bus of met het groepje dat lopend naar de BSO gaat. Daarna gaat u weer naar huis en uw kind blijft bij ons spelen. Aan het eind van de middag haalt u uw kind weer bij ons op. Heeft uw kind nog een wenmiddag nodig? Dan spreken we die met elkaar af.

Voorschoolse opvang 
Gaat uw kind ‘s morgens voor school naar de voorschoolse opvang (VSO), dan is het fijn als u de eerste paar keer de tijd heeft om uw kind te helpen opstarten. Als uw kind begint te spelen, dan kunt u kort en duidelijk afscheid nemen. De pedagogisch medewerkers brengen uw kind naar school. De jongere kinderen worden naar de klas gebracht, de ouderen mogen vanaf de schooldeur zelfstandig verder wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Voordat de pedagogisch medewerkers vertrekken, controleren ze of iedereen op zijn plek zit.

Heel veel nieuwe indrukken
Uw kind doet op school en bij de BSO heel veel nieuwe indrukken op. Uw kind kan in het begin dan ook best moe zijn. En misschien is het zelfs niet te genieten! Dat is heel normaal. U zult zien dat het over een paar weken weer over is!