Buitenschoolse opvang Quokka

Buitenschoolse opvang in Koningshof Pijnacker

Wat maakt BSO Quokka bijzonder?

  • Verschillende groepsruimtes voor verschillende activiteiten
  • Sportzaaltje waar bijvoorbeeld judo en muziekles wordt aangeboden
  • Kleinschalig: iedereen kent elkaar
  • Gevestigd in de basisscholen de Tweemaster/ Johannesschool samen met de peuteropvang

Groepsindeling
Bij BSO Quokka komen kinderen van 4 tot 8 jaar

Van welke scholen komen er kinderen?

  • Basisschool de Tweemaster
  • Basisschool de Johannes

Openingstijden

  • Voorschoolse opvang vanaf 07:30 uur tot start school
  • Naschoolse opvang na school tot 18:30 uur
  • Vakantieopvang van 07:30 uur tot 18:30 uur

Buitenschoolse opvang Quokka

Kindercentrum Quokka heeft het volgende aanbod:
- Peuteropvang 
- Buitenschoolse opvang (4-8 jaar)

Contactgegevens
Vestigingsmanager Jenny de Wit               
Duivestein 25
2641 LG Pijnacker
06-13746245 (vestigingsmanager)
06-20476118 (PO)
06-13520136 (BSO)

Nummer landelijk register kinderopvang (LRK)
PO: 129721864
BSO: 124845939