Buitenschoolse opvang Wallaroe

BSO in Pijnacker

Wat maakt Buitenschoolse opvang Wallaroe bijzonder?

  • grote keuken voor kookactiviteiten
  • sporthal
  • natuurspeelplein
  • gevestigd in een kindercentrum samen met basisscholen De Bonte Tol en de Ackerweide, buitenschoolse opvang en de peuteropvang.

Groepsindeling
Bij de BSO Wallaroe zijn de volgende leeftijdsgroepen: BSO Bonte Eilanden 4 t/m 7
BSO Oerwoud 8+

Scholen 
OBS de Bonte Tol
CBS Ackerweide
Mariaschool 

Openingstijden

  • voorschoolse opvang van 07:30 uur tot start school
  • naschoolse opvang na school tot 18:30 uur
  • vakantieopvang van 07:30 uur tot 18:30 uur
Bekijken

Buitenschoolse opvang Wallaroe

Kindercentrum Wallaroe heeft het volgende aanbod: 
• Peuteropvang
• Kinderdagopvang
• Buitenschoolse opvang (4 tot 12 jaar)

Contactgegevens
Vestigingsmanager Monique Zigenhoorn
Gantellaan 3  
2642 JK Pijnacker
06-10009069 (vestigingsmanager)
015-3620750 (KDV)
015-3692805 & 06-42387908 (PO) 
06-10956076 (BSO Bonte Eilanden)
06-12595070 (BSO Oerwoud)

Telefoonnummers groepen KDV:
Iejoor: 06-42388355
Knorretje: 06-42388360
Teigetje: 06-42388361

Nummer landelijk register kinderopvang (LRK)
KDV: 852466067
PO: 193527108
BSO: 708808190