Het coronavirus

Informatie omtrent het coronavirus

Sinds maandag 16 maart 2020  is de kinderopvang gesloten voor reguliere opvang in verband met het coronavirus.
Via deze pagina willen wij u op de hoogte houden over de ontwikkelingen rondom het coronavirus en wat dit voor u persoonlijk betekent met betrekking tot de kinderopvang.

Welke maatregelen gelden er binnen de kindcentra om verspreiding van het virus te voorkomen?

SkippyPePijN neemt alle richtlijnen (RIVM), en voorzorgsmaatregelen, zeer zorgvuldig in acht. Dit betekent dat ouders geen kinderen naar de nood- en/of crisisopvang brengen met klachten zoals, snotteren of keelpijn, of hoest en/of koorts! Doet een ouder dit wel dan zijn wij genoodzaakt het kind te weigeren. Als een kind dergelijke klachten ontwikkelt gedurende de opvangtijd nemen wij contact met de ouder op om het kind te komen ophalen.

In verband met de veiligheidsmaatregel van 1,5 m afstand, hebben wij de volgende afspraken gemaakt:

  • Maximaal 3 ouders binnen in de locatie om de kinderen te brengen. (De overige ouders wachten buiten op het plein).
  • Ouders brengen kinderen tot aan lokaaldrempel waar pedagogische medewerker het kind overneemt.
  • Pedagogisch medewerkers brengen het kind tot aan lokaaldrempel waar de ouders het kind weer kunnen ophalen.
  • Per groepsruimte c.q. lokaal zijn er maximaal 3 pedagogisch medewerkers aanwezig. Dit geldt ook voor de pauzeruimte.
  • De groepsgrootte wordt als volgt aangepast:
    • Bij 0 - 4 jaar max 6 kinderen per groepsruimte c.q. lokaal
    • Bij 4 – 12 jaar max 10 kinderen per groepsruimte c.q. lokaal.

Wie kan in de periode tot 28 april gebruik maken van de kinderopvang?

Reguliere én externe ouders met cruciale beroepen zoals de zorg, politie, openbaar vervoer, brandweer, onderwijs en kinderopvang (zie voor het volledige overzicht van cruciale beroepen de website van Rijksoverheid). Heeft één ouder een cruciaal beroep, dan is het verzoek om te kijken of u zelf de opvang kunt regelen. Lukt dat niet dan kunt u altijd een beroep doen op de kinderopvang of school.

Wat is noodopvang binnen  SkippyPePijN en hoe meld ik mij aan?

Noodopvang is kinderopvang voor kinderen met ouders waarvan ten minste één ouder een cruciaal beroep heeft. Deze opvang vindt plaats binnen de reguliere openingstijden (07.30 uur - 18.30 uur). Vanaf 30 maart is verruiming van deze opvangtijden mogelijk indien gewenst (07.00 - 19.00 uur). De opvanglocaties zijn in deze brief te vinden. 

Aanmelden voor de noodopvang gaat voor de reguliere ouders via het ouderportaal door een bericht te sturen naar de eigen locatie(s). Externe ouders kunnen zich aanmelden via dit formulier. Na het invullen van het formulier kunt u het afgeven bij het hoofdkantoor van SkippyPePijN (Emmapark 40, Pijnacker) of mailen naar afdeling Planning  (planning@skippypepijn.nl) 

Wat is crisisopvang binnen SkippyPePijN en hoe meld ik mij aan?

Crisisopvang is kinderopvang voor kinderen met ouders waarvan ten minste één ouder een cruciaal beroep heeft. Deze opvang vindt plaats buiten de reguliere openingstijden (07.30 uur - 18.30 uur). Dit omvat avond-, nacht-, en weekendopvang of delen hiervan. De crisisopvang vindt plaats op één locatie, namelijk Wallaroe (Gantellaan 3, Pijnacker).

Aanmelden voor de crisisopvang kan via dit formulier. Het ingevulde formulier kunt u langsbrengen op het hoofdkantoor van SkippyPePijN (Emmapark 40, Pijnacker) of mailen naar de afdeling Planning (planning@skippypepijn.nl).

Hoe gaat de overheid de eigen bijdrage van de ouders compenseren?

De compensatie zal worden overgemaakt aan de 3500 kinderopvangorganisaties. De kinderopvangorganisaties kunnen dan rechtstreeks aan de ouders/verzorgers het te veel betaalde deel, dat wil zeggen het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag, over de periode 16 maart t/m 28 april overmaken aan de ouders. 

Om de compensatie te kunnen verstrekken heeft de kinderopvangorganisatie gegevens van de ouder(s)/verzorger(s) nodig, namelijk hoeveel toeslag de ouder(s)/verzorger(s) per maand ontvangen. De ouder(s)/verzorger(s) verstrekt deze informatie zelf aan de kinderopvangorganisatie. Hiervoor wordt een formulier ontwikkeld. Dit zal naar verwachting vóór eind maart beschikbaar zijn en via de kinderopvangorganisatie bij de ouders komen.

Wanneer krijgen ik de kosten van de kinderopvang terug?

De regeling wordt vanaf 23 maart verder uitgewerkt door het ministerie van SZW, Belastingdienst toelagen, Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK en Voor Werkende Ouders. De details zijn nog niet beschikbaar, wij informeren u zo spoedig mogelijk. Volgt u ook de website van genoemde organisaties.