Het coronavirus

Informatie omtrent het coronavirus

Vanaf maandag 8 februari zijn het kinderdagverblijf en de peuteropvang volledig open voor alle kinderen. Dit betekent dat uw u kinderen weer naar het kinderdagverblijf en/of de peuteropvang kunt brengen zoals u gewend bent. De buitenschoolse opvang blijft vooralsnog gesloten. Wel bieden we nog steeds noodopvang aan op de buitenschoolse opvang voor kinderen met ouders werkzaam in een cruciaal beroep en kinderen die vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie opvang nodig hebben. Deze noodopvang is alleen beschikbaar voor kinderen van ouders die een contract hebben met SkippyPePijN.

Via deze pagina willen wij u op de hoogte houden over de ontwikkelingen rondom het coronavirus en wat dit voor u persoonlijk betekent met betrekking tot de kinderopvang.

Waarom blijft de buitenschoolse opvang dicht?

Volgens het OMT is het verantwoord als de kinderdagopvang en de peuteropvang weer volledig open gaan. De buitenschoolse opvang (BSO) blijft gesloten. Groepen kinderen op de BSO zijn niet gelijk aan die op school, waardoor het openen van de BSO tot extra contacten en mogelijk extra besmettingen zou leiden.

Wat is noodopvang en wie kan hier gebruik van maken?

SkippyPePijN biedt met ingang van 16 december noodopvang aan voor:

  • Kinderen van wie beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep
  • Kinderen waarvan één ouder werkt in een cruciale beroepsgroep, hierbij is het verzoek om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen.
  • Kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.

Noodopvang die wordt geboden is alleen beschikbaar voor kinderen van ouders die een contract hebben met SkippyPePijN en voor het aantal uren en dagen dat in het contract is afgesproken.

Kan ik ruildagen inzetten of extra opvang dagen aanvragen?

Bij de noodopvang is het in principe niet mogelijk om dagen te ruilen of om extra dagen of uren af te nemen. Alleen als het echt nodig is om te ruilen, kunt u op de dag zelf naar de locatie bellen om te vragen of er plek is voor uw kind. U kunt dan ruilen met een al ingeplande dag. Dit geldt ook voor extra opvang dagen. 

Voorbeeld: U kunt op woensdagochtend bellen om te vragen of uw kind die dag kan komen, in plaats van vrijdag in die week, die u al aangevraagd had.

Krijg ik een tegemoetkoming in de kinderopvangkosten?

De compensatieregeling zoals die gold tijden de sluiting dit voorjaar, wordt weer opgetuigd. Dit betekent dat de overheid alle ouders die gebruik maken van de kinderopvang, dus zowel met als zonder recht op kinderopvangtoeslag, compenseert tot het maximum uurtarief. Het deel van het tarief dat daarboven ligt komt voor de rekening van SkippyPePijN. 

Om recht te behouden op de compensatie, moet u de volledige factuur blijven betalen.