Kinderdagverblijf Klauterbeer

Kinderdagverblijf in de wijk Sytwinde

Wat maakt KDV Klauterbeer bijzonder?

 • Uw kind zit vier jaar in dezelfde groep met vaste pedagogische medewerkers.
 • Samenwerking met de peuteropang voor een leeftijds-adequate speelomgeving.
 • Huiselijke uitstraling.
 • Groot speellokaal om lekker te bewegen.
 • Ruim plein om dagelijks buiten te spelen.
 • Er zijn buitenbedjes
 • Bewust beleid op de groene & gezonde kinderopvang.

Welke groepen zijn er?

 • Er is één verticale groep met 16 kindplaatsen.

Openingstijden kinderdagverblijf Klauterbeer
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 7.30 tot 18.30 uur. 
In de toekomst is kinderdagverblijf Klauterbeer ook op woensdag geopend.

Kinderdagverblijf Klauterbeer

Kindercentrum de Klauterbeer heeft het volgende aanbod:

 • Peuteropvang
 • Buitenschoolse opvang (4 - 8 jaar)
 • Kinderdagopvang

Contactgegevens
Vestigingsmanager: Chantal de Koning
Sytwinde 115
2631 GS Nootdorp
06-13027471 (vestigingsmanager)
06-13584268 (PO)
06-13029756 (BSO)
06-82362952 (KDV)

Nummer landelijk register kinderopvang (LRK)
PO: 132742767
BSO: 243514141
KDV: 113050033