Kinderdagverblijf Pijnacker: Wallaroe

Kinderdagverblijf in de wijk Tolhek

Wat maakt KDV Wallaroe bijzonder?

  • Open-deuren-beleid: kinderen hebben een vaste basissgroep maar spelen ook vaak bij 'de buren'.
  • Gevestigd in een kindercentrum samen met basisscholen De Bonte Tol en de Ackerweide, buitenschoolse opvang en de peuteropvang.
  • Grote gezamenlijke speelhal.

Welke groepen zijn er?

  • Drie groepen van maximaal 12 kinderen.
  • Groepsindeling: 0-4 jaar. Uw kind zit vier jaar lang in dezelfde groep met veelal dezelfde kinderen en dezelfde pedagogisch medewerkers

Openingstijden kinderdagverblijf Wallaroe
Maandag t/m vrijdag van 07:30 uur tot 18:30 uur

Kinderdagverblijf Wallaroe

Kindercentrum Wallaroe heeft het volgende aanbod:

  • Peuteropvang
  • Kinderdagopvang
  • Buitenschoolse opvang (4 - 12 jaar)

Contactgegevens
Vestigingsmanager: Monique Zigenhoorn
Gantellaan 3  
2642 JK Pijnacker
06-10009069 (vestigingsmanager)
06-42387908 (PO) 
06-10956076 (BSO Bonte Eilanden)
06-12595070 (BSO Oerwoud)
06-13044359 (BSO Bunderbos)

Telefoonnummers groepen KDV:
Iejoor: 06-42388355
Knorretje: 06-42388360
Teigetje: 06-42388361

Nummer landelijk register kinderopvang (LRK)
KDV: 852466067
PO: 193527108
BSO: 708808190