Uw baby voor de eerste keer naar het kinderdagverblijf

Wennen bij SkippyPepijn

Uw kind voor de eerste keer naar het kinderdagverblijf brengen, kan een hele stap zijn. SkippyPepijn vindt het erg belangrijk dat u en uw kind goed wennen aan het kinderdagverblijf. We nemen daar dan ook uitgebreid de tijd voor. 

Eerst wennen
Een kind dat voor het eerst naar het kinderdagverblijf gaat, zal in het begin moeten wennen aan de pedagogisch medewerkers, de andere kinderen en het dagritme op de groep. Baby’s wennen niet alleen aan de andere verzorgers, maar ook aan de andere geluiden, geuren en omgeving. Hoe snel een kind zich zonder zijn ouders/verzorgers prettig zal voelen in de groep is afhankelijk van de leeftijd, het temperament en de eerdere ervaringen van het kind.

Tijdens het intakegesprek op locatie maakt de mentor of een andere vaste pedagogisch medewerker van de groep daarom wenafspraken met de ouders. Kinderen starten met wennen vanaf de ingangsdatum van het contract. De eerste twee dagen komt een kind maximaal één dagdeel wennen. Juist doordat wij ruimschoots de tijd nemen, wennen kinderen heel goed aan het kinderdagverblijf.

En dan de eerste hele dag
Na de wendagen is de eerste hele opvangdag aangebroken. Wij bellen u altijd deze eerste dag om aan te geven hoe het gaat. Natuurlijk mag u ons ook altijd bellen. Uw kind kan best moe zijn als u het ophaalt. Dat komt door de vele indrukken en is heel normaal. Ook dat wordt vanzelf minder.

Tips
Het is fijn als u een vaste knuffel of speentje meeneemt. Ook vinden baby’s het vaak fijn om een gedragen t-shirt van hun moeder bij zich te hebben. De vertrouwde geur van mama is altijd fijn!