Kinderdagverblijf Pijnacker: Wallaroe

kinderdagverblijf in de wijk Tolhek

Wat maakt KDV Wallaroe bijzonder?

  • open-deuren-beleid: kinderen hebben een vaste basissgroep maar spelen ook vaak bij 'de buren'.
  • gevestigd in een kindercentrum samen met basisscholen De Bonte Tol en de Ackerweide, buitenschoolse opvang en de peuteropvang.
  • grote gezamenlijke speelhal

Welke groepen zijn er?

  • drie groepen van maximaal 12 kinderen
  • groepsindeling: 0-4 jaar. Uw kind zit vier jaar lang in dezelfde groep met veelal dezelfde kinderen en zelfde pedagogisch medewerkers

Openingstijden kinderdagverblijf Wallaroe
Maandag t/m vrijdag van 07:30 uur tot 18:30 uur

Kinderdagverblijf Wallaroe

Kindercentrum Wallaroe heeft het volgende aanbod: 
• Peuteropvang
• Kinderdagopvang
• Buitenschoolse opvang (4 tot 12 jaar)

Contactgegevens
Vestigingsmanager Monique Zigenhoorn
Gantellaan 3  
2642 JK Pijnacker
06-10009069 (vestigingsmanager)
015-3620750 (KDV)
015-3692805 (PO)
06-10956076 (BSO)

Nummer landelijk register kinderopvang (LRK)
KDV: 852466067
PO: 193527108
BSO: 708808190