Kinderdagverblijf Pijnacker: Wombat

KDV in de wijk Noord

Wat maakt KDV Wombat bijzonder?

  • een kleinschalige kinderdagopvang
  • gemengde groep peuteropvang en kinderdagverblijf 

  • de Pino-groep is alleen geopend tijdens schoolweken 

  • de locatie heeft een mooie speelhal  

  • nabij scholen, peuteropvang en buitenschoolse opvang

Welke groepen zijn er?

  •  één groep (Pino) voor kinderen van 2 tot 4 jaar

  • kindercentrum Wombat heeft ook een groep voor peuteropvang

Openingstijden kinderdagverblijf Wombat
Maandag t/m vrijdag van 07:30 uur tot 18:30 uur

Kinderdagverblijf Wombat

Kindercentrum Wombat heeft het volgende  aanbod:
• Peuteropvang
• Buitenschoolse opvang

Contactgegevens
Vestigingsmanager Jiska Hartkamp
Goudenregensingel 27
2641 AV Pijnacker
015-3694493
06-83897533 (vestigingsmanager)
015-3696522 (PO)
06-13044071 (BSO)

Nummer landelijk register kinderopvang (LRK)
PO: 123260541
BSO: 131152749