Kwaliteit in de kinderopvang

Vertrouwde, veilige en vriendelijke kinderopvang en peuteropvang

Als ouder wilt u het beste voor uw kind. Bij de keuze voor opvang kijkt u dan niet alleen naar locaties en tarieven, maar vooral ook naar zaken als sfeer, groepsgrootte, pedagogisch beleid en veiligheid.

Bij SkippyPePijN is uw kind in vertrouwde handen. SkippyPePijN zorgt voor een gezonde en veilige omgeving voor de kinderen. Dit doen wij bijvoorbeeld door:

  • Ieder jaar te controleren of onze speeltoestellen aan de actuele veiligheidseisen voldoen;
  • Een jaarlijks controle van de brandweer, op brandveiligheid;
  • Regelmatig (met de kinderen) een ontruiming te oefenen volgens ons ontruimingsplan. 

Daarnaast is op iedere locatie een aantal medewerkers opgeleid voor BHV (BedrijfsHulpVerlening) en bezitten alle medewerkers een diploma Kinder-EHBO.

Kinderopvang met een keurmerk
Onze kinderdagopvang en buitenschoolse opvang voldoen aan de kwaliteitseisen die de stichting HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) stelt.  Daarom hebben wij al in 2008 het HKZ-keurmerk gekregen: het enige erkende certificaat voor de kinderopvang in Nederland.

Als gecertificeerde organisatie hebben wij onze werkwijze en afspraken vastgelegd. Zo weten alle medewerkers in iedere situatie wat ze moeten doen en klanten weten wat ze kunnen verwachten. Om te controleren of SkippyPePijN nog aan de HKZ-voorwaarden voldoet, worden er jaarlijks interne en externe controles uitgevoerd.

Het HKZ-certificaat (2014) is afgegeven voor de opvangvormen:

  • kinderdagopvang
  • buitenschoolse opvang

Wij mogen voor bijna alle vestigingen het certificaat voeren. Alleen de nieuwste vestiging KDV Vlinderboom en KDV Klauterbeer vallen niet onder het certificaat.