Welbevinden en ontwikkeling

Het volgen van de ontwikkeling van uw kind

Het volgen van de ontwikkeling van uw kind vinden wij zeer belangrijk. Zo ondersteunt en stimuleert SkippyPepijn uw kind waar het nodig is.

De taalontwikkeling, zelfredzaamheid, ‘rekenen’ en de ontwikkeling op sociaal-emotioneel en motorisch vlak houden wij in de gaten. Daarvoor gebruiken wij observatieformulieren die passen bij de leeftijd van het kind. Onze pedagogisch medewerkers observeren uw kind de volgende momenten, met:

  • 9 maanden,
  • 1 jaar en 9 maanden,
  • 2 jaar en 9 maanden (of 3 maanden na de start op de peuteropvang)
  • 3 jaar en 9 maanden

Na iedere observatie ontvangt u van ons een uitnodiging voor een gesprek waarin wij de observatie bespreken. Natuurlijk zijn wij ook benieuwd naar uw bevindingen! Vanaf 2 jaar en 9  maanden leggen wij de observaties vast in de ‘peuterestafette.’ Wanneer uw kind uiteindelijk naar de basisschool gaat, overhandigen wij de peuterestaffete (alleen met uw toestemming) aan de basisschool. Dat is fijn want zo heeft de basisschool meer achtergrondinformatie over uw kind en kan het direct goed inspelen op zijn of haar behoeften.