Pedagoog & Zorgcoördinator

Sommige kinderen hebben korte of langere tijd wat extra ondersteuning nodig om zich goed te (blijven) ontwikkelen of om zich prettig te voelen in hun groep. Onze pedagogisch medewerkers zijn opgeleid om hierop in te spelen.

Soms kan het fijn zijn dat zij extra ondersteund worden bij vragen. Daarom hebben wij zowel een zorgcoördinator als pedagoog in huis. Met hun tips en adviezen gaan de pedagogisch medewerkers in hun groep aan de slag. De insteek hierbij is: “Hoe kunnen wij dit kind zodanig begeleiden in de groep dat het zich prettig voelt en zich ontwikkelt?”.

Uw kind maakt deel uit van uw gezin, de groep bij ons en vanaf 4 jaar ook van een schoolklas. Daarom proberen wij, met uw toestemming, de samenwerking en afstemming met school te bevorderen. Wij denken dat een gezamenlijke aanpak in het belang is van uw kind.

Soms adviseren wij u om externe hulp in te schakelen voor uw kind of uw gezin. Wij kunnen meestal een goed advies geven over de hulp die er mogelijk is.

Iedereen heeft wel eens vragen over de opvoeding van kinderen. Zelfs de meest ervaren ouders en pedagogisch medewerkers. Want kinderen stellen je steeds weer voor verrassingen.Tijdens het Pedagogisch spreekuur kunt u uw vragen bespreken met Antoinette Bomers, de pedagoog van SkippyPepijn. Hier zijn geen kosten aan verbonden en er wordt niets geregistreerd. Het pedagogisch spreekuur is bedoeld voor alle ouders en pedagogisch medewerkers van SkippyPepijn. De data van het pedagogisch spreekuur vindt u hier.