Kinderopvang Toeslag omhoog in 2017

Kinderopvang Toeslag  omhoog in 2017 De nieuwe tabellen voor de Kinderopvangtoeslag 2017 zijn door het Ministerie van SZW gepubliceerd:
• de toeslagpercentages worden verhoogd
• de vaste voet gaat naar 33,3% (= correctie op eerdere bezuiniging)
• de maximaal subsidiabele uurprijs wordt niet alleen geïndexeerd, maar daar bovenop met 2,5% verhoogd (= correctie op eerdere bezuiniging)
• het recht op kinderopvangtoeslag bij werkloosheid (gedurende zes maanden) blijft in 2017 gehandhaafd.

De maximaal subsidiabele uurprijs wordt:
• dagopvang: € 7,18
• bso: € 6,69
• gastouderopvang: € 5,75.

Dit pakket betekent voor alle inkomensgroepen goed nieuws. Zeker voor de hoogste inkomens, waarvoor de vaste voet bijna 10% omhoog gaat. Voor de lagere inkomens is van belang dat het maximaal subsidiabele tarief extra omhoog gaat.