Kinderdagopvang

SkippyPePijN biedt kinderopvang voor kinderen van 0-4 jaar. Daarbij heeft u de keuze uit verschillende opvangpakketten.

 

De kinderdagverblijven zijn gevestigd in gebouwen die voldoen aan alle eisen en richtlijnen en zijn geheel afgestemd op de doelgroep. Door de keuze van materiaal wordt een warme huiselijke sfeer gecreëerd waar kinderen zich veilig en vertrouwd voelen. Het speelgoed is uitnodigend en sluit aan bij de ontwikkeling van de nul- tot vierjarigen.

De kinderen worden in een vaste groep opgevangen. Het aantal kinderen per groep is afhankelijk van de locatie. Elke groep heeft vaste pedagogisch medewerkers die op vaste dagen werken. SkippyPePijN streeft naar een huiselijke en veilige sfeer, waarbij de kinderen zich vertrouwd voelen en vrij kunnen spelen. Aan de individuele benadering hechten wij groot belang. Elk kind is anders en ontwikkelt zich in zijn eigen tempo.

De pedagogisch medewerker probeert daarbij steeds aan te sluiten bij de belevingswereld van het kind. Het dagprogramma, met vaste punten, zorgt voor structuur. De ontwikkeling wordt gestimuleerd middels een flexibel programma waarin aandacht is voor alle ontwikkelingsgebieden. Er is veel tijd om te spelen. Voor de allerjongsten wordt de dagindeling van thuis zoveel mogelijk aangehouden. Om de oudste kinderen voldoende uitdaging te bieden, worden er regelmatig activiteiten aangeboden door pedagogisch medewerkers die werken met de methode Uk en Puk.