Waar wij voor staan

Vertrouwde, veilige en vriendelijke kinderopvang en peuteropvang

 

De kangoeroe in onze naam en in ons logo symboliseert onze visie op kinderopvang: veiligheid en geborgenheid staan in onze kindercentra voorop. Pas als een kind lekker in zijn vel zit, als aan de eerste levensbehoefte voldaan is en een kind zich veilig en geborgen voelt, durft het de wereld om zich heen te ontdekken en kan het zich ontwikkelen.

De voordelen van professionele kinderopvang bij SkippyPePijN zijn:
  • U bent het hele jaar verzekerd van opvang . Dat betekent continuïteit, rust en regelmaat voor u en uw kind.
  • Uw kind krijgt een grotere belevingswereld door o.a. ervaringen met andere materialen en spelmogelijkheden dan thuis.
  • Kinderen die gewend zijn aan opvang en zich veilig en vertrouwd voelen op die plek, bouwen veel zelfvertrouwen op.
  • Uw kind leert van andere kinderen. Met goede begeleiding en sturing leren kinderen samen te spelen, te delen en op hun beurt te wachten. Tijdens groepsactiviteiten leren kinderen zich aan elkaar aan te passen en mee te doen in een groep.
  • SkippyPePijN werkt met een duidelijk pedagogisch plan en een pedagogische visie. Alle medewerkers zijn pedagogisch geschoold en hebben een Verklaring Omtrent Gedrag. Er zijn altijd meerdere medewerkers op een locatie aanwezig.

Wij werken volgens de Gordon-methode. De Gordon-methode gaat uit van gelijkwaardigheid in relaties, zodat iedereen zichzelf kan zijn en zijn verantwoordelijkheid neemt, rekening houdend met de ander. In de opvoedingssituatie staat zelfstandigheid van het kind en het begrijpen van het kind centraal. Door actief te luisteren naar kinderen kun je de behoefte van een kind duidelijk krijgen. Voor ons betekent dit dat wij kinderen in hun waarde laten en respectvol benaderen. Door op deze manier te communiceren ontstaat er werkelijk contact met kinderen waardoor kinderen zich “meer gezien en gehoord voelen”. Daarom volgen al onze medewerkers de training “Effectief communiceren met kinderen in de kinderopvang”.