De pedagogische cirkel

 pedagogische_cirkel

Hier vindt u een grotere weergave: Pedagogische_cirkel

In de cirkel laten we zien wat de pedagogische visie van SkippyPePijN is en op welke manier wij door onze houding en ons gedrag een bijdrage leveren aan deze visie. Aan het uitwerken van deze cirkel hebben zowel medewerkers, vrijwilligers als ouders een bijdrage geleverd. Nog meer uitleg en voorbeelden vindt u in het boekje Bewijs van goed gedrag.