Kwaliteit

Als ouder wilt u het beste voor uw kind. Bij de keuze voor opvang kijkt u dan ook niet alleen naar locaties en tarieven, maar vooral ook naar zaken als sfeer, groepsgrootte, pedagogisch beleid en veiligheid. Bij SkippyPePijN is uw kind in vertrouwde handen. SkippyPePijN zorgt voor een gezonde en veilige omgeving voor de kinderen. Dit doen wij bijvoorbeeld door:

  • ieder jaar te controleren of onze speeltoestellen aan de actuele veiligheidseisen voldoen. 
  • een jaarlijks controle van de brandweer, op brandveiligheid;
  • regelmatig (met de kinderen) een ontruiming te oefenen volgens ons ontruimingsplan. 

Daarnaast is op iedere locatie een aantal medewerkers opgeleid voor BHV (BedrijfsHulpVerlening) en bezitten alle medewerkers een diploma Kinder-EHBO.

Kinderopvang met een keurmerk

Logo_websiteOnze kinderdagopvang en buitenschoolse opvang voldoen aan de kwaliteitseisen die de stichting HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) stelt.  Daarom hebben wij al in 2008 het HKZ-keurmerk gekregen; het enige erkende certificaat voor de kinderopvang in Nederland. Meer informatie over wat een HKZ-keurmerk betekent, leest u in de folder: Kies voor kwaliteit. Als gecertificeerde organisatie hebben wij onze werkwijze en afspraken vastgelegd. Zo weten alle medewerkers in iedere situatie wat ze moeten doen en klanten weten wat ze kunnen verwachten. Om te controleren of SkippyPePijN nog aan de HKZ-voorwaarden voldoet, worden er jaarlijks interne en externe audits uitgevoerd.

 

Het HKZ-certificaat (2014) is afgegeven voor de opvangvormen:

» kinderdagopvang
» buitenschoolse opvang
Wij mogen voor bijna alle vestigingen het certificaat voeren. Alleen bij de laatst geopende vestigingen  BSO Klauterbeer/ Brandberen en BSO Kowari Oliveo en BSO Kowari Scholen is nog geen HKZ-inspectie geweest. Daarom vallen deze vestigingen (nog) niet onder het certificaat.

Uw ervaring vinden wij belangrijk

Heeft u een klacht? Dan zoeken we samen met u naar een oplossing. Hier leest u meer over onze klachtenprocedure en werkwijze.