Zorgteam

Sommige kinderen hebben korte of langere tijd wat extra ondersteuning nodig om zich goed te (blijven) ontwikkelen of om zich prettig te voelen in hun groep. Onze pedagogisch medewerkers zijn opgeleid om hierop in te spelen. Komen zij er zelf niet helemaal uit, of zijn er ernstiger zorgen, dan kunnen zij de hulp inroepen van onze zorgcoördinator of pedagoog. Met hun tips en adviezen gaan de pedagogisch medewerkers in hun groep aan de slag. De insteek hierbij is: “Hoe kunnen wij dit kind zodanig begeleiden in de groep dat het zich prettig voelt en zich ontwikkelt?”. Als er afspraken gemaakt worden over aanpassingen in de begeleiding, houden wij u als ouder hierover natuurlijk op de hoogte. Meestal gebeurt dit door de pedagogisch medewerkers zelf, soms schuift de zorgcoördinator of pedagoog ook aan.

Uw kind maakt deel uit van uw gezin, de groep bij ons en vanaf 4 jaar ook van een schoolklas. Daarom proberen wij, met uw toestemming, de samenwerking en afstemming tussen deze partijen te bevorderen. Wij denken dat een gezamenlijke aanpak in het belang is van uw kind.
Soms adviseren wij u om externe hulp in te schakelen voor uw kind of uw gezin. Wij mogen niet zelf verwijzen, maar kunnen meestal wel een goed advies geven over de hulp die er mogelijk is.
Het bieden van goede en op elkaar afgestemde zorg aan kinderen vinden wij belangrijk.