Dagindeling en activiteiten

Een dag bij de BSO

Wij halen uw kind op bij school. Bij voorkeur doen we dat lopend of op de fiets, maar als de afstand tussen school en de opvang erg groot is, halen we uw kind met de bus op. Tijdens het ophalen praten we met uw kind over zijn of haar belevenissen, hoe de schooldag was en wat hij of zij op de buitenschoolse opvang gaat doen. Na aankomst bij de BSO starten de kinderen bij hun eigen stamgroep en wordt er fruit gegeten en limonade gedronken. Daarna gaan de kinderen vrij spelen of doen ze, als ze daar zin in hebben, mee aan een activiteit. We bieden verschillende soorten activiteiten aan, zoals sporten, knutselen, techniek, drama (toneelspelen), dansen, koken.
In de schoolvakanties worden er extra activiteiten en uitstapjes georganiseerd, meestal rond een thema. Met deze uitstapjes bereiken we een aantal dingen:
  • we zorgen ervoor dat de groepsband sterker wordt;
  • we breiden ons activiteitenaanbod uit; 
  • we laten uw kind de wereld buiten de buitenschoolse opvang verkennen.
In de pedagogische werkplannen staat meer over wat er in de groepen gebeurt.

Een vakantiedag

In vakantie organiseren de pedagogisch medewerkers binnen en buiten veel extra activiteiten. We bedenken vaak een thema met een afwisselend programma. Het vakantieprogramma en de uitstapjes maken we van tevoren bekend. De lunch, het fruit en andere lekkere versnaperingen verzorgen wij. Uw kind hoeft dus niets zelf mee te nemen. Een uitzondering hierop is speciale (dieet)voeding, deze moet u wel zelf meenemen.

Talentontwikkeling

SkippyPePijN wil een actieve rol spelen in de talentenontwikkeling van kinderen. Onze beleidsmedewerker BSO zorgt, naast de reguliere activiteiten georganiseerd door de pedagogisch medewerkers, voor een uitgebreid activiteitenaanbod. De activiteiten dragen bij aan optimale ontwikkelingskansen voor alle kinderen van 4 - 13 jaar. Onze workshops stimuleren kinderen om:
  • Hun talenten en interesses leren te ontdekken en verder te ontwikkelen.
  • Samen te spelen en daarbij plezier te maken.
  • Kennis te maken met activiteiten die anders wellicht buiten hun gezichtsveld en bereik blijven.
  • Kennis te maken met verschillende manieren van zinvolle tijdsbesteding.
  • Hun sociale vaardigheden verder te ontwikkelen door o.a. samenspel, competitief leren omgaan met spel, creativiteit enzovoorts.

De activiteiten zijn onder te verdelen in de volgende categorie├źn:

 KunstCultuur
 NatuurSport
 MuziekDiversen

Voorbeelden van activiteiten die hier bij horen zijn; fotografie, animatie, circus, judo, micro-biologie, muziekinstrumenten bespelen en kookles.