Voor het eerst naar de BSO

Eerst een plaatsingsgesprek…

Ongeveer vier weken voordat uw kind bij ons begint, nodigen wij u en uw kind uit voor een kennismakingsgesprek. Dat gesprek heeft u met de pedagogisch medewerker van de groep waar uw kind naartoe gaat. In dat gesprek wisselt u belangrijke informatie uit over uw kind en wij over onze opvang. Onze medewerker vertelt u, hoe we uw kind van school ophalen en wat uw kind bij ons allemaal kan doen. Zo krijgt u een indruk van de groep, waarin wij uw kind straks opvangen en leren wij u en uw kind alvast een beetje kennen.

… en dan een middagje wennen

Eén of twee weken voordat uw kind voor het eerst komt, kan hij of zij ongeveer twee uurtjes komen wennen. U staat dan ’s middags met uw kind bij school en u loopt mee naar de bus of met het groepje dat lopend naar de BSO gaat. Na het meelopen gaat u weer naar huis. Uw kind blijft bij ons spelen. Aan het eind van de middag haalt u uw kind weer bij ons op. Heeft uw kind nog een wenmiddag nodig? Dan spreken we die met elkaar af.

Wegbrengen

Gaat uw kind ‘s morgens voor school naar de VSO, dan is het fijn als u de eerste paar keer een paar minuten de tijd heeft om uw kind te helpen opstarten. Als uw kind begint te spelen, dan kunt u kort en duidelijk afscheid nemen. Gaat u nooit weg zonder afscheid te nemen, ook niet als uw kind daar misschien even verdrietig van wordt. De pedagogisch medewerkers brengen uw kind naar school. De kleintjes worden tot in de klas gebracht, de groteren mogen vanaf de schooldeur zelfstandig verder. Voordat de pedagogisch medewerkers vertrekken, controleren ze of iedereen op zijn plek zit.

Ophalen

Afhankelijk van de leeftijd halen wij ze op van scholen of komen de kinderen onder begeleiding naar de BSO. Meer over hoe wij van school naar de BSO gaan, leest u bij vervoer.
Natuurlijk is het de eerste keren naar de BSO best spannend voor uw kind, daarom geven wij nieuwe kinderen bij het ophalen extra aandacht.

Heel veel nieuwe indrukken

Uw kind doet op school en bij de BSO heel veel nieuwe indrukken op. Uw kind hoort bij de ‘groten’ in de huidige groep, weet hoe alles gaat en kan zichzelf goed redden. Dan is het best een stap om weer een ‘kleintje’ te worden in een nieuwe omgeving.

Het kost energie om alle nieuwe indrukken en ervaringen te verwerken. Daarom is het fijn als u de eerste tijd thuis niet zoveel plant, zodat uw kind een beetje bij kan komen. Sommige kinderen zijn, als ze aan het eind van de dag weer thuis zijn, niet te genieten. Nadat ze een hele dag op school en bij de BSO heel erg hun best hebben gedaan om zich snel aan te passen, hebben ze geen puf meer om thuis lief en gezellig te zijn. Het helpt als u met een beetje begrip reageert, en ze op tijd in bed stopt. Meestal is het met een paar weken weer over.

Ook voor broertjes of zusjes

Ook een broertje of zusje heeft een wenperiode nodig. Die kent de buitenschoolse opvang vaak wel, doordat hij of zij meegaat met het ophalen van grote broer of zus. Maar zelf in de buitenschoolse opvang spelen is toch iets heel anders.

Naar de volgende groep

Schuift uw kind door naar de volgende leeftijdsgroep of stamgroep? Dan krijgt u daarover van ons een brief. Wij zorgen ervoor dat het kinddossier bij de nieuwe groep terecht komt. In het kinddossier zit informatie over het welbevinden, kindspecifieke aanpak/bijzonderheden en aanwezigheid vakantiekinderen BSO (van het lopende contractjaar).  Natuurlijk nodigen wij u en uw kind dan opnieuw uit voor een kennismaking. Tijdens het intakegesprek op de nieuwe locatie wordt een nieuw intakeformulier ingevuld. Van tevoren kan uw kind een middag komen wennen op de nieuwe groep.