Locaties

SkippyPePijN heeft de volgende BSO's:

 

Extra openstelling

Naast de reguliere openingstijden, die u bij de locaties vindt, is de buitenschoolse opvang ook bij sluitingsdagen van scholen geopend, bijvoorbeeld vanwege een studiedag of voorafgaand aan een vakantie. Wel voegen wij buitenschoolse opvanggroepen samen, wanneer er weinig kinderen zijn aangemeld. Het kan dus voorkomen dat uw kind dan een (gedeelte van de) dag op een andere locatie wordt opgevangen.