De ontwikkeling van uw kind

Ieder kind ontwikkelt zich in zijn of haar tempo. Sommige kinderen ontwikkelen zich heel gelijkmatig, anderen lijken een tijd stil te staan en maken dan opeens een sprong vooruit. Dat hoort allemaal bij een normale ontwikkeling.

Wij houden in de gaten of uw kind zich binnen deze bandbreedte goed ontwikkelt, dat alles om kinderen zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen en stimuleren als dat even nodig is. Daarvoor observeren wij u kind minimaal 1x per jaar. Wij kijken dan bewust hoe uw kind zich in de groep gedraagt, zich ontwikkelt en of het zich prettig voelt. We gebruiken deze observatie als basis voor onze interne groepsbesprekingen. Tegelijk is de observatie van uw kind de basis voor ons jaarlijkse gesprek met u.

Maken de pedagogisch medewerkers zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind, dan observeren ze uw kind intensiever en maken ze een extra afspraak met u om over uw kind te praten. Zo nodig kunnen ze hierbij de hulp inroepen van de vestigingsmanager en/ of onze pedagoog. Daarnaast kunnen pedagogisch medewerker hun vragen en zorgen neerleggen bij het interne zorgteam.

Peuterestafette
Met 2 jaar en 9 maanden en 3 jaar en 9 maanden observeren wij peuters aan de hand van de ‘peuterestafette’. In de peuterestafette beschrijven we o.a. de sociaal-emotionele ontwikkeling, de zelfredzaamheid en de motorische ontwikkeling van uw kind. Wij geven door middel van een cijfer aan hoe prettig uw kind zich volgens ons in de groep voelt. Een laag cijfer is voor ons aanleiding om te kijken hoe we het welbevinden van uw kind kunnen verhogen. Vlak voordat uw kind het kinderdagverblijf verlaat, nodigen wij u uit om de peuterestafette met elkaar te bespreken. U kunt zelf ook een aanvulling schrijven op de peuterestafette. Bijvoorbeeld over dat u het beschreven gedrag van uw kind thuis herkent, of dat sommige dingen thuis juist anders zijn.

De overgang van kinderdagverblijf naar de basisschool is een grote stap. Om de start op de basisschool te vergemakkelijken, sturen wij de peuterestafette en uw aanvullingen door naar de (toekomstige) basisschool van uw kind. Het is voor ouders en de leerkracht prettig om te weten wat uw kind leuk vindt en waarin het misschien nog wel wat extra aandacht nodig heeft. Binnen de gemeente Pijnacker-Nootdorp is met de peuterspeelzalen en alle grote kinderopvangorganisaties afgesproken om deze peuterestafette te gebruiken. Zo krijgen de basisscholen over alle nieuwe kleuters dezelfde informatie binnen en is het voor hen makkelijker om aan te sluiten bij de ontwikkeling van ieder kind.