Een dag op het KDV

Dagindeling

Rust in de groep creëren we door zoveel mogelijk een vaste dagindeling aan te houden. Door vertrouwde, steeds terugkerende rituelen bieden we de kinderen vaste momenten van rust tussen al het spelen. Op hoofdlijnen ziet het dagprogramma er als volgt uit:

We starten de dag in de eigen groep of een centrale speelhal. Ouders brengen hun kinderen. Wij zorgen ervoor dat er  al uitdagend speelgoed klaar staat en de kinderen mogen zelf kiezen waar ze mee gaan spelen. Zij kunnen dat even samen met hun ouder/verzorger doen, alleen of met andere kinderen. Er is tijd om rustig gedag te zeggen of kort iets met de pedagogisch medewerker te bespreken. Wanneer alle kinderen binnen zijn is er nog even tijd voor vrij spel. Vanaf ongeveer 9.30 uur gaan we aan tafel om te drinken, fruit eten, een praatje te maken en liedjes te zingen. Veelal doen we daarna een gezamenlijke activiteit in kleine groepjes. Dit kan iets creatiefs zijn, zoals plakken, verven, kleien, kleuren, knippen, scheuren, enz. Hierbij wordt de leeftijd van de kinderen niet uit het oog verloren. Bij mooi weer spelen we met de kinderen buiten. Na de lunch gaan de kinderen die nog een middagslaapje nodig hebben, naar bed.
De oudere kinderen kunnen samen spelen. Als iedereen weer uit bed is, in de loop van de middag gaan we weer even aan tafel. We maken een praatje, zingen lieden en eten en drinken iets. Daarna is er nog tijd voor een activiteit: we gaan bijvoorbeeld (buiten) spelen, een boekje (voor)lezen of knutselen. Vanaf 16.30 uur komen alweer de eerste ouders om hun kind(eren) op te halen.

De pedagogisch medewerkers gaan flexibel met deze dagindeling om. Zij passen het programma namelijk aan op de behoeftes van de (individuele) kinderen. Ook door feestelijke gebeurtenissen of bijzondere activiteiten passen pedagogisch medewerkers het dagprogramma aan. Echter, de activiteiten "vrij spelen, samen eten en drinken, slapen en een groepsactiviteit" komen in welke volgorde dan ook altijd wel terug.

 

Een vaste stamgroep

Ieder kind zit in een eigen groep met eigen groepsgenootjes en eigen pedagogisch medewerkers: de stamgroep. Iedere stamgroep heeft een eigen groepsruimte. Dit zorgt voor een vaste basis voor uw kind. In de groep komen verschillende leeftijden en verschillende karakters samen. Wij vinden deze manier van groepsgewijze opvang een uitstekende manier voor uw kind om zich sociaal te ontwikkelen. In de groep leren alle kinderen namelijk van elkaar. En ze leren om rekening met elkaar te houden. Het groepsgebeuren vinden wij daarom erg belangrijk.
Een goede sfeer in onze groepen is essentieel. Dat wil zeggen dat alle kinderen zich fijn, veilig en geborgen voelen en dat onze medewerkers met zorg en plezier hun werk kunnen doen. Iedereen moet zich individueel én als lid van de groep prettig voelen. Dat geldt niet alleen voor alle kinderen, maar ook voor al onze pedagogisch medewerkers. Wederzijds respect is hiervoor de basis.

De meeste groepen zijn verticaal. Dit houdt in dat kinderen tussen 0 en 4 jaar bij elkaar in de groep zitten. Jongere kinderen kunnen zo op een natuurlijke manier van oudere kinderen leren. Oudere kinderen kunnen leren om zich een beetje verantwoordelijk te voelen voor de kleintjes. Deze situatie sluit het beste aan bij de thuissituatie van kinderen die een broertje of zusje hebben. Onze groepsgrootte kan variëren van minimaal één pedagogisch medewerker met 4 baby’s tot maximaal drie pedagogisch medewerkers met 16 kinderen.

Soms verlaat uw kind de stamgroep. Bijvoorbeeld als er een activiteit georganiseerd wordt voor alle peuters op een vestiging met verticale groepen, of om bij een vriendje in de buurgroep te spelen. Bij ‘open deuren’ worden er in de verschillende groepsruimtes verschillende activiteiten aangeboden en mag uw kind zelf kiezen waar hij of zij wil gaan spelen. Zo zorgen we voor extra uitdaging.