Bijna 4 jaar

Straks is het zo ver. Voor het laatst naar de vertrouwde groep, met de bekende vriendjes en pedagogisch medewerkers. Dit is natuurlijk een belangrijk moment, waar wij even bij stil staan. Tijdens de laatste dag viert uw kind meestal zijn of haar verjaardag. Misschien kunt u er zelf een half uurtje bij zijn, anders kunt u een fototoestel meegeven zodat de pedagogisch medewerkers kunnen fotograferen en u later met uw kind de foto’s terug kunt kijken. 

Veel kinderen komen graag nog een keertje langs bij het kinderdagverblijf om even te vertellen hoe het is op school. En natuurlijk vinden wij dat ook erg leuk om te horen!

Van kinderdagverblijf naar buitenschoolse opvang

Gaat uw kind straks naar de buitenschoolse opvang, dan is het goed om uw kind ook daar te laten wennen. Is de buitenschoolse opvang vlak bij het kinderdagverblijf van uw kind gevestigd, dan kan het wennen tijdens de huidige opvangdagen gebeuren. Vindt u het prettiger om uw kind zelf te begeleiden bij het wennen, dan kan het ook op de dagen dat u normaal geen opvang afneemt. U spreekt af met de pedagogisch medewerkers van de kinderdagverblijfgroep wat in uw geval goede wenmomenten zijn.