Voeding bij het KDV

Voedsel blijft een eerste levensbehoefte, en neemt dus een belangrijke plaats in. Op onze kinderdagverblijven is ook het sociale aspect van eten erg belangrijk. Met elkaar eten is een centraal gebeuren in de groep. Immers: zien eten doet eten. Onze pedagogisch medewerker eet met de kinderen mee. Het eten op de groep is een gezellig ritueel en aan het einde van de maaltijd zeggen we samen een kort versje op. Zo is het voor iedereen duidelijk dat de maaltijd is afgelopen. Uw kind leert ook een heleboel andere dingen die bij de maaltijd horen. Bijvoorbeeld:

  • Handen wassen
  • Zelf kiezen van beleg en de hoeveelheid boterhammen
  • Wachten met eten totdat alle kinderen een boterham hebben
  • Zelf drinken

Zo leren we uw kind om betrokken te zijn bij de maaltijd.

We bieden kinderen gevarieerde en gezonde voeding aan: brood, beleg, fruit, groentehapjes, melk en karnemelk. Voor baby’s hebben we de meest gangbare flesvoeding in huis. Natuurlijk kunt u ook borstvoeding meegeven naar het kinderdagverblijf.
Heeft uw kind een speciaal dieet? Dan houden wij daar zoveel mogelijk rekening mee. Wij vragen u wel om eventuele speciale (dieet)voeding mee te nemen naar de groep.
Meer over ons voedingsbeleid leest u hier: Gezonde voeding SkippyPePijN KDV