Dagindeling

Bij binnenkomst hangen de peuters hun jasjes en tasjes aan de kapstok bij het lokaal. In het lokaal staat in diverse hoeken uitdagend spelmateriaal klaar en de peuters mogen zelf kiezen waar ze mee gaan spelen. Zij kunnen dat samen met hun ouder/verzorger doen. Wanneer de ouders/verzorgers zijn weggegaan mogen de peuters nog even vrij spelen. Veelal wordt er na het vrij spelen een gezamenlijke activiteit in kleine groepjes gedaan. Dit kan iets creatiefs zijn, zoals plakken, verven, kleien, kleuren, knippen, scheuren, enz. Hierbij wordt de leeftijd van de peuters niet uit het oog verloren; de creatieve uitingen zullen dus “des peuters” zijn! Het kan ook een spel zijn om bepaalde begrippen te leren kennen. Halverwege de ochtend of de middag wordt de klas opgeruimd. We gaan dan in de kring zitten. Dit is een gezamenlijke activiteit waar de peuters leren luisteren, zingen en samen spelen door middel van verhaaltjes en versjes lezen, liedjes zingen, muziek maken, eigen gebeurtenissen vertellen, de namen van de kinderen opnoemen, eten en drinken, etc.

Met deze vertrouwde, steeds terugkerende rituelen bieden we de peuters even een moment van rust tussen al het spelen. Als het weer het toelaat gaan de peuters buiten spelen. Dit is in grote lijnen de wijze waarop een ochtend of middag bij de peuterspeelzaal verloopt. Het programma van een peutergroep verloopt wel eens anders. Door feestelijke gebeurtenissen of het maken van bepaalde werkstukjes treden er wijzigingen op. Echter, de activiteiten vrij spelen, gezamenlijk bezig zijn in de kring, samen eten en drinken en een creatieve activiteit komen in welke volgorde dan ook altijd wel terug.