Puk & Ko

Puk & Ko werkt met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van peuters. De speelse activiteiten zijn gericht op interactief, betekenisvol en actief leren én houden rekening met verschillen in (taal)ontwikkeling binnen de groep. De activiteiten passen perfect in het gebruikelijke dagritme van de peuteropvang. De thema’s in Puk & Ko komen rechtstreeks uit het dagelijks leven van peuters. De nieuwe ontdekkingen die de peuters tijdens de activiteiten doen, sluiten daardoor precies aan bij wat ze al weten en kunnen. Soms wordt een klein groepje peuters meegenomen naar een andere ruimte in het gebouw om aan het programma te werken.

Puk

Om de betrokkenheid te stimuleren is de pop Puk tot leven gebracht. Elk thema en elke activiteit worden door Puk ingeleid. Puk doet aan alles mee, waar de kinderen mee bezig zijn, dus Puk gaat ook spelen, helpen met opruimen, in de kring, aan tafel zitten met eten en drinken, buiten spelen. Puk is dus eigenlijk één van de peuters.

Puk_t_390x390Puk is een pop, die de kinderen uitlokt tot taal, en dat is ook het hoofddoel van het programma: de taalvaardigheid van de peuters stimuleren, zodat de kinderen een goede start kunnen maken op de basisschool. De nadruk ligt hierbij vooral op de taalvaardigheden spreken en luisteren en op de uitbreiding van de woordenschat. Naast taal, worden vaardigheden als beginnend rekenen (meten, inzicht in cijfers, ruimtelijke oriëntatie) motorische (fijne en grove motoriek) en sociaal-communicatieve vaardigheden (aardig zijn tegen elkaar, omgaan met een taak, kiezen, samen spelen, opkomen voor jezelf, omgaan met een ruzie) geoefend. Dit zijn dus allemaal vaardigheden, die belangrijk zijn voor alle peuters. Puk & Ko is dus niet alleen een taalprogramma, maar een totaalprogramma, dat de brede ontwikkeling van alle jonge kinderen stimuleert.

Doorgaande leerlijn

Puk & Ko is een onderdeel van het VVE-totaalprogramma Ko-totaal, dat is gemaakt voor kinderen van 0 tot 6 jaar. Ko-totaal bestaat uit de volgende onderdelen:
• Uk & Puk, gericht op 0 - 4 jarigen
• Puk & Ko, gericht op peuters
• Ik & Ko, gericht op basisschoolleerlingen van 4 tot 6 jaar.
De programma’s sluiten goed op elkaar aan, werken volgens dezelfde principes en met dezelfde thema’s. De aard van de activiteiten binnen die thema’s komt overeen. Puk & Ko is een goede basis om naar groep 1 van de basisschool te gaan.

VVE

Een vroege aanpak van taalachterstanden door voor- en vroegschoolse educatie kan een slechte start op de basisschool voorkomen. Dit houdt in dat jonge kinderen met kans op een taalachterstand educatieve programma’s kunnen volgen bij de peuteropvang. Het programma beslaat 4 vaste dagdelen per week. PePijN werkt met het Voor- en vroegschoolse (VVE) programma Puk & Ko. Op alle locaties is een VVE-groep aanwezig en al deze groepen werken met Puk & Ko. Op een VVE-groep zijn altijd 2 gediplomeerde pedagogisch medewerkers en een vrijwilliger aanwezig om de groep te begeleiden. Plaatsing in de VVE-groep kan alleen na doorverwijzing van het consultatiebureau (JGZ).