Boekenpret

Onze peuteropvang en kinderdagverblijven werken met het Voor- en vroegschoolse (VVE) programma Puk & Ko (PO) of Uk & Puk (KDV), gecombineerd met onderdelen van Boekenpret. Deze programma’s sluiten nauw aan bij onze visie en aanpak (namelijk veel aandacht voor werken met thema’s, ontwikkelingsgericht werken).


boekenpret

 

Boekenpret is een methode om jonge kinderen, hun ouders en de peuteropvang/ kinderdagopvang te laten ontdekken dat je veel plezier kunt beleven aan voorlezen. Het doel is om de taalontwikkeling te stimuleren, waardoor de aansluiting bij het (lees)onderwijs vergemakkelijkt wordt en de kinderen de gelegenheid krijgen zich uiteindelijk te ontwikkelen tot goede lezers. Ouderparticipatie is hierbij ook een belangrijk onderdeel.

Voor de peuters zijn door de Bibliotheek Oostland  leskisten samengesteld, in samenwerking met SkippyPePijN, om zo dicht mogelijk bij de thema’s van Puk te blijven. Daardoor is de Boekenpret een verrijking van de Puk-thema’s. Door de Boekenpret wordt niet alleen de taalontwikkeling gestimuleerd, maar ook de sociaal emotionele ontwikkeling, alsmede spelontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en veelal ook ontluikend rekenen.