Opvangpakketten en tarieven

SkippyPePijN Peuteropvang biedt peuters een gestructureerd programma in vaste groepen, dat gericht is op spelen, ontmoeten, ontwikkelen en de overgang naar de basisschool. De peuteropvang is er voor kinderen van ongeveer twee jaar en drie maanden tot vier jaar. Soms kan een peuter eerder komen of wat langer blijven (voor een korte periode). In principe kunnen ook kinderen die extra zorg nodig hebben de speelzaal bezoeken. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders, de pedagogisch medewerker, ons zorgteam en eventuele deskundigen zoals arts of consultatiebureau.

 

SkippyPePijN heeft het volgende aanbod:

  • Peuteropvang
  • Gesubsidieerde peuteropvang. Deze peuteropvang is bedoeld voor ouders die niet in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag.

Vaste combinaties van dagdelen

Wij werken met vaste groepen en vaste dagdelen. Dat heeft veel voordelen voor de peuters, uw peuter heeft een vaste groep met dezelfde kinderen en pedagogisch medewerkers. Het biedt structuur en regelmaat en de mogelijkheid te werken aan een doorlopend programma. De peutergroepen bestaan uit 16 peuters. Iedere groep wordt begeleid door een twee pedagogisch medewerkers (opleiding volgens CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening) en mogelijk één vaste vrijwillig(st)er. Onder "locaties" kunt u de dagdeelcombinaties per locatie bekijken.

De 3-jarigengroep

Bij het bereiken van de 3-jarige leeftijd is plaatsing (van een extra dagdeel) in de 3-jarigengroep mogelijk. Deze groep is speciaal voor peuters van 3 jaar en ouder. In deze groep worden gerichte activiteiten aangeboden die geschikt zijn voor peuters die “een stapje verder” zijn. De groep (van 1 dagdeel) is zeer geschikt als opstap voor de basisschool. Bij SkippyPePijN peuteropvang  wordt uw peuter ‘spelend wijs’.

Kosten en tarieven

Hier vindt u uitgebreide informatie over de uurprijs, ouderbijdrage en kinderopvangtoeslag.