Heeft u een tip of klacht?

Heeft u een klacht of een goed idee voor ons?

Laat het ons dan weten! Wij realiseren ons dat het niet zomaar iets is om uw kind aan ons toe te vertrouwen. Het is daarom belangrijk dat u als ouder het gevoel en de zekerheid hebt dat uw kind bij ons in goede handen is.

Wij stellen daarom hoge eisen aan de kwaliteit van ons personeel. We werken vanuit een pedagogische visie. En ook wat de communicatie met u betreft, kunt u rekenen op onze professionaliteit. Maar alles wat wij doen en vinden, heeft pas zin als het bijdraagt aan uw gevoel van zekerheid en vertrouwen. Daarom horen wij graag uw ervaringen en suggesties. Heeft u een klacht of een goed idee voor ons? Laat het ons dan weten! Zeker als u niet helemaal tevreden bent, aarzelt u dan niet om dat met ons te bespreken. Want het gaat om de gedeelde zorg voor uw kind. Natuurlijk kunt u uw klacht, ervaringen of tips ook melden via ons verbeterformulier.

Wij nemen uw klacht altijd serieus. En doen ons best om uw probleem zo snel mogelijk en daar waar het gebeurt op te lossen. Liefst doet degene dat, die in eerste instantie bij uw klacht betrokken is. Komt u er daar niet uit? Dan schakelen we onze vestigingsmanager en/of directeur in. Hij of zij doet er alles aan om een oplossing te vinden die voor alle partijen bevredigend is. Natuurlijk behandelen wij de informatie die de verschillende partijen aan ons geven, vertrouwelijk. Dat is in het belang van iedereen. Lees meer in ons intern klachtenreglement.

Komt u er met SkippyPepijn niet uit? Dan heeft u de mogelijkheid om uw klacht voor bindend advies voor te leggen aan de Geschillencommissie Kinderopvang. Hier vindt u een informatiebrochure van de Geschillencommissie. Daarin kunt u lezen wat de werkwijze is van de Geschillencommissie en op welke manier u de commissie kunt bereiken.