Pedagogisch coach
(6 uur)

Centraal Bureau, Pijnacker

SkippyPepijn verzorgt hoogwaardige kinderopvang in de omgeving van Pijnacker-Nootdorp. Wil jij meewerken aan die kwaliteit en gaat jouw hart sneller kloppen van het coachen van pedagogisch medewerkers en beleid implementeren dan vragen we je om te solliciteren!

Wat houdt de functie in

De functie pedagogisch coach kenmerkt zich door het, als allround coach, hoog houden  van de pedagogische kwaliteit van dienstverlening en professionele ontwikkeling van de pedagogisch medewerkers (ook bij complexe werksituaties). De pedagogisch coach helpt met het vertalen van beleid naar de concrete werkpraktijk. De leeftijd van de kinderen en het soort opvang waarbinnen deze functie voorkomt kunnen verschillen, zoals binnen kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en peuteropvang. In eerste instantie zoeken we een pedagogisch coach voor onze kinderdagverblijven en/of de buitenschoolse opvang.

Doel van de functie

Het hoog houden van de pedagogische kwaliteit door het implementeren van beleid en het coachen van de pedagogisch medewerkers. Middels deze coaching draag je bij aan het verbeteren van de pedagogische- en communicatieve vaardigheden van de pedagogische medewerkers.

Organisatorische positie

De pedagogisch coach ressorteert hiërarchisch onder de leidinggevende van de afdeling waarbinnen de functie is gepositioneerd. Begin van 2024 verandert de organisatiestructuur enigszins en zal de afdeling Inhoud, waar de pedagogische coaches bij horen, vallen onder de Regiomanager Regio 1+2.

De functie van pedagogisch coach maakt onderdeel uit van de functiegroep Beleids- of stafmedewerker B in de cao kinderopvang. 

Resultaatgebieden
Coachen van medewerkers

 • Draagt bij aan de kwaliteitsverbetering door het coachen, ondersteunen en adviseren van medewerkers bij de begeleiding van de betreffende groep kinderen (ook in complexe situaties). Treedt afhankelijk van de situatie begeleidend, stimulerend of interveniërend op.
 • Zorgt voor verslaglegging die de PM’ers kunnen gebruiken voor een gesprek met hun leidinggevenden.
 • Participeert in voorkomende gevallen bij het organiseren en geven van trainingen gericht op deskundigheidsbevordering, bespreekt vorderingen en evalueert de inhoud en lesvorm.
 • Fungeert als voortrekker en voorloper bij veranderprocessen en deskundigheidsbevordering.

  Resultaat: Medewerkers gecoacht, zodanig dat is bijgedragen aan de professionele ontwikkeling van medewerkers en aan deskundigheids- en kwaliteitsbevordering.

Pedagogisch beleid

 • Pedagogisch beleid bewaken.
 • Vertaalt (mede) pedagogisch beleid naar concrete activiteiten, methoden en/of instrumenten en levert een bijdrage aan de implementatie hiervan binnen het kindercentrum (op de groep).
 • Bewaakt het kwaliteitsniveau van het pedagogisch beleid binnen de organisatie, evalueert het uitgevoerde beleid en doet verbetervoorstellen.
 • Geeft voorlichting, informatie en advies aan in- en externe belanghebbenden omtrent programma’s, methoden en instrumenten.
 • Signaleert mogelijkheden voor de doorontwikkeling en verdere professionalisering van de dienstverlening. Draagt kennis en informatie over het pedagogisch beleid over ten behoeve van deskundigheidsbevordering, zowel intern als extern (scholen, ouders etc.).

Resultaat: Pedagogisch beleid bewaakt en gerealiseerd, zodanig dat beleid is vertaald naar concrete plannen, programma’s, instrumenten en methoden welke tijdig en op de juiste wijze zijn uitgevoerd en geëvalueerd.

Profiel van de functie
Kennis

 • HBO/ academisch werk- en denkniveau.
 • In bezit van kwalificatie voor Pedagogisch coach conform kwalificatie-eis uit de cao kinderopvang
 • Kennis van en inzicht in het pedagogisch beleid van de kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en peuteropvang van SkippyPepijn en de hierop van invloed zijnde in- en externe ontwikkelingen.
 • Kennis van (interventie)methodieken, principes en instrumenten van coaching.
 • Kennis van ontwikkelingsfases en ontwikkelingsgebieden van kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar.

 Specifieke functiekenmerken

 • Analytisch vermogen voor het signaleren van ontwikkelingen en knelpunten in de ontwikkeling van medewerkers.
 • Coachende vaardigheden voor het ondersteunen en stimuleren van medewerkers en het geven van sturing in hun doorontwikkeling.
 • Mondelinge en schriftelijke vaardigheden voor het overdragen van kennis en informatie en het schrijven van coachingverslagen.
 • Sociale vaardigheden, zoals overtuigingskracht en bewaken van de eigen werkhouding, voor het adviseren van betrokkenen en het coachen, trainen en begeleiden van medewerkers.
 • Sensitief vermogen voor het proactief signaleren van en inspelen op de uiteenlopende knel- en verbeterpunten in de ontwikkeling van medewerker.
 • Flexibiliteit m.b.t. het inplannen van coachingsafspraken
 • We stellen het op prijs als jij deze uren combineert met het werk als pedagogisch medewerker, zie de openstaande vacatures: Werken bij SkippyPepijn in Pijnacker, Delfgauw, Nootdorp - SkippyPepijn

 Wij bieden:

 • Tijdelijke contract tot en met 31-12-2024;
 • Een combinatie met uren werkzaam als pedagogisch medewerker is mogelijk (deze uren worden uitbetaald volgens de cao Kinderopvang schaal 6;
 • Een kans om te ontwikkelen;
 • Mogelijkheid tot verlenging bij gebleken geschiktheid en beschikbare uren;
 • Een salaris volgens cao Kinderopvang schaal 9.

Is deze functie iets voor jou? Schrijf voor 25 februari 2024 een brief voorzien van je motivatie en CV naar sollicitaties@skippypepijn.nl. Voor meer informatie over deze vacature kan je contact opnemen met Anjo Koppers, HR-adviseur a.i., per telefoon: 06-10501707 bereikbaar op woensdag t/m vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur, of per email a.koppers@skippypepijn.nl

Solliciteer

Vul hieronder jouw gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op. 
*Velden met een sterretje zijn verplicht.