Boekenpret

Spelen met taal

Spelen met taal is een belangrijk onderdeel bij SkippyPepijn. Zo praten we veel met baby’s tijdens het verschonen of voeden. Maar ook met gekke stemmetjes voorlezen of zingen zijn onderdeel van taal en komen dagelijks terug.

Op de peuteropvang en kinderdagverblijven werken wij met de Voor-en Vroegschoolse Educatie methode Uk & Puk, gecombineerd met ‘Boekenpret.’

Lezen en voorlezen is leuk en stimuleert de taalontwikkeling. Door Uk & Puk spelenderwijs aan te bieden volgens deze methodes, stimuleren we niet alleen de taalontwikkeling, maar ook de sociaal emotionele ontwikkeling en de spel- en cognitieve ontwikkeling. Ook de overgang van het kinderdagverblijf naar het basisonderwijs, verloopt hierdoor gemakkelijker.