Uk & Puk

Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE)

SkippyPePijN werkt met de VVE-methode Uk & Puk. Puk is een leuke gele pop die onderdeel is van alles wat er gebeurt op de peuteropvang. Zitten de kinderen in de kring? Dan zit Puk er ook! Gaan we iets drinken, of spelen we buiten? Puk is erbij!  Elk thema en activiteit wordt ingeleid door Puk. Puk is gewoon een van de peuters!

Deze voor- en vroegschoolse educatie biedt thema’s die peuters leuk vinden. Denk bijvoorbeeld aan ‘Hatsjoe’, ‘Eet smakelijk’, of ‘Dit ben ik!’. Alle uitstapjes en activiteiten vinden dan in het thema plaats. Ook leert uw kind nieuwe woorden door de boeken die we voorlezen, de nieuwe liedjes die we zingen, of de vertelplaten die we laten zien. U kunt deze woorden vervolgens weer thuis oefenen.

Hoewel VVE veelal gericht is op taalontwikkeling voor peuters, biedt Uk & Puk veel meer. Uk & Puk stimuleert de brede ontwikkeling van peuters. Want de eerste stapjes op het gebied van taal, rekenen en sociale vaardigheden komen allemaal aan bod. Zo wordt de overgang van de peuteropvang naar het basisonderwijs een stuk gemakkelijker! 

Voor- en Vroegschoolse Educatie
Alle groepen bij de peuteropvang zijn VVE-gecertificeerd. Een vroege aanpak van taalachterstanden door voor- en vroegschoolse educatie kan een lastige start op de basisschool voorkomen. Dit houdt in dat peuters met kans op een taalachterstand het VVE-programma kunnen volgen op onze peuteropvang. Het programma beslaat 4 vaste dagdelen per week. Plaatsing in de VVE-groep kan na doorverwijzing van het consultatiebureau (JGZ). 

Op alle groepen zijn altijd 2 gediplomeerde pedagogisch medewerkers en een vrijwilliger aanwezig om de groep te begeleiden.