Tussenschoolse opvang de Meander

Tussenschoolse opvang in Delfgauw

De Meander is een openbare basisschool, gelegen in Delfgauw. 

De leerlingen hebben lunchpauze van 12.00 uur tot 13.00 uur. Als ouder maakt u zelf de keuze of uw kind thuis gaat eten of gebruik maakt van de tussenschoolse opvang (TSO).

Groep 1 tot en met 4
De leerlingen blijven in hun eigen klas eten onder begeleiding van een TSO-medewerker. Rond 12.30 uur zijn de leerlingen klaar met eten en gaan ze met de TSO-medewerker buiten spelen.

Groep 5 tot en met 8
De leerlingen eten in hun eigen klas onder begeleiding van een TSO-medewerker. Rond 12.15 uur gaan zij onder begeleiding naar een speeltuin in de buurt. Hierdoor zijn de leerlingen veel buiten en kunnen ze om 13.00 uur weer actief deelnemen aan de les. Bij slecht weer kan er op sommige dagen gebruik worden gemaakt van de sporthal.

Mogelijkheden en tarieven
Vaste dagen opvang 
U schrijft uw kind in voor één of meerdere vaste dagen waarop het naar de TSO komt.
De kosten per keer zijn € 3,15 per keer. De kosten worden maandelijks geïncasseerd.

Het bedrag wordt berekend over 39 schoolweken en verspreid over 12 maanden. Wanneer u structureel één dag per week tussenschoolse opvang afneemt voor één kind, dan geldt de volgende rekensom: € 3,15 x 39 schoolweken gedeeld door 12 maanden = € 10,24 per maand. 

Incidentele Tussenschoolse opvang
U kind komt incidenteel naar de tussenschoolse opvang. U betaalt per keer dat uw kind komt.
De kosten voor incidentele opvang zijn € 3,80 per keer. De kosten worden na afloop van de maand gefactureerd en automatisch geïncasseerd.

10-Strippenkaart
Met een 10-strippenkaart kan uw kind tien keer naar de tussenschoolse opvang komen. Dit is handig als u bijvoorbeeld geen vaste dagen heeft, maar wel regelmatig gebruik wil maken van de tussenschoolse opvang.
Bij een 10-strippenkaart zijn de kosten € 3,50 per keer. Deze worden voorafgaand aan de ingangsdatum van de strippenkaart geïncasseerd. U betaalt de kaart dus in één keer € 35,00. De strippenkaart is kindgebonden.

Inschrijven
Wilt u uw kind(eren) inschrijven voor tussenschoolse opvang bij de Meander? Leuk! U kunt uw kind(eren) inschrijven door dit formulier te downloaden, in te vullen, op te slaan en vervolgens te mailen naar tso@skippypepijn.nl

Uitschrijven/opzeggen
Wilt u de tussenschoolse opvang opzeggen, dan kunt u dit doen door dit formulier te downloaden, in te vullen, op te slaan en vervolgens te mailen naar tso@skippypepijn.nl.
We hanteren een opzegtermijn van één maand.

bso skippy pepijn