Tussenschoolse opvang Sint-Jozefschool

Tussenschoolse opvang in Nootdorp

De Sint-Jozefschool is een katholieke basisschool, gelegen in Nootdorp. De school telt zo'n 600 leerlingen, verdeeld over over 27 groepen en en circa 55 personeelsleden. De school heeft drie grote speelpleinen: een plein voor de groepen 1 t/m 3, een plein voor groep 4 en 5, en een plein voor groep 7 en 8.

Tussen de middag hebben de kinderen pauze van 12.00 tot 13.15 uur. De kinderen eten samen met pedagogisch medewerkers en/of vrijwilligers hun van huis meegebrachte lunch, spelen buiten, maken een knutsel of doen een spelletje. We maken het gezellig voor alle kinderen! Na de boterham krijgen alle kinderen nog een stukje fruit om daarna goed te starten aan het middagprogramma op school. 

Mogelijkheden en tarieven
Vaste dagen opvang 
U schrijft uw kind in voor één of meerdere vaste dagen waarop het naar de TSO komt.
De kosten per keer zijn € 3,00 per keer. De kosten worden maandelijks geïncasseerd.

Het bedrag wordt berekend over 39 schoolweken en verspreid over 12 maanden. Wanneer u structureel één dag per week tussenschoolse opvang afneemt voor één kind, dan geldt de volgende rekensom: € 3,00 x 39 schoolweken gedeeld door 12 maanden = € 10,00 per maand. 

Incidentele Tussenschoolse opvang
U kind komt incidenteel naar de tussenschoolse opvang. U betaalt per keer dat uw kind komt.
De kosten voor incidentele opvang zijn € 3,80 per keer. De kosten worden na afloop van de maand gefactureerd en automatisch geïncasseerd.

10-Strippenkaart
Met een 10-strippenkaart kan uw kind tien keer naar de tussenschoolse opvang komen. Dit is handig als u bijvoorbeeld geen vaste dagen heeft, maar wel regelmatig gebruik wil maken van de tussenschoolse opvang.
Bij een 10-strippenkaart zijn de kosten € 3,50 per keer. Deze worden voorafgaand aan de ingangsdatum van de strippenkaart geïncasseerd. U betaalt de kaart dus in één keer € 35,00. De strippenkaart is kindgebonden.

Inschrijven
Wilt u uw kind(eren) inschrijven voor tussenschoolse opvang bij de Sint-Jozefschool? Leuk!
U kunt uw kind(eren) 
inschrijven door dit formulier te downloaden, in te vullen, op te slaan en vervolgens te mailen naar tso@skippypepijn.nl

Uitschrijven/opzeggen
Wilt u de tussenschoolse opvang opzeggen, dan kunt u dit doen door dit formulier te downloaden, in te vullen, op te slaan en vervolgens te mailen naar tso@skippypepijn.nl.
We hanteren een opzegtermijn van één maand.

Meest gestelde vragen
Hieronder vindt u de meest gestelde vragen met antwoorden. Staat u vraag er niet bij? Dan kunt u deze mailen naar tsosintjozefschool@skippypepijn.nl en wij beantwoorden de vraag.

Is het belangrijk om mijn kind aan te melden?

Jazeker, wanneer wij niet op de hoogte zijn dat uw kind naar de TSO komt en uw kind verlaat de school, weet niemand waar hij/zij is. Door het aanmelden van uw kind zijn de medewerkers op de hoogte en weten zij dat hij/zij in de klas moet zijn.

Wanneer is mijn kind geplaatst?

Uw kind is geplaatst bij de TSO wanneer u van de afdeling TSO planning een overeenkomst/ plaatsingsbewijs heeft ontvangen en deze digitaal heeft ondertekend en retour heeft gestuurd. In dit contract staat of u kiest voor vaste opvang, incidenteel of een strippenkaart.

Vanaf wanneer mag mijn kind naar de TSO?

Uw kind mag voor vaste opvang conform de startdatum op de overeenkomst starten, bij incidentele opvang kunt u starten op ieder gewenst moment na de datum van ondertekening van de overeenkomst.

Ik wil (ook) een strippenkaart voor mijn kind. Hoe gaat dit in zijn werk?

Uw kind dient ingeschreven te staan bij TSO Skippy, zie de punten hierboven.
Is uw kind al ingeschreven maar wilt u toch ook een strippenkaart kopen dan kunt u dit doen door een mail te sturen naar de TSO coördinator, u krijgt een aangepast plaatsingsbewijs en de TSO coördinator zorgt voor de aanmaak van de strippenkaart en deze blijft in het beheer van de TSO coördinator. De strippenkaart wordt voorafgaand gefactureerd.
Zodra een strippenkaart vol is wordt de volle kaart meegegeven aan uw zoon/dochter en wordt er en nieuwe kaart aangemaakt, deze nieuwe strippenkaart wordt automatisch geïncasseerd.
Indien u geen prijs meer stelt op een nieuwe kaart dan kunt u dit mailen naar de coördinator van de TSO.

Hoe geef ik wijzigingen door?

U kunt de wijziging mailen naar de TSO coördinator. Geef daarbij duidelijk de huidige en gewenste plaatsing aan, de naam van het kind, de groep én de ingangsdatum van de wijziging.
Skippy hanteert een verwerkingstijd van een maand.

Ik wil vandaag extra gebruik laten maken van de TSO of ik wil mijn
kind afmelden. Hoe geef ik dit door?

U kunt dit mailen of appen naar de TSO coördinator, uw kind moet wel ingeschreven staan bij TSO Skippy.
In alle gevallen geldt: het liefst één dag van te voren doorgeven, indien niet anders mogelijk kunt u dezelfde dag mailen tot uiterlijk 9.30 uur ’s morgens.
Indien u geen ontvangst/leesbevestiging van uw e-mail krijgt gelieve tijdig te bellen, dit kan tot uiterlijk dezelfde dag tot 11.45 uur!
Graag in de e-mail of het appje de naam en groep van uw kind(eren) vermelden en om welk dag(en) (met datum) het gaat.

Hoe kan ik de gehele plaatsing opzeggen?

U kunt de opzegging mailen naar de TSO coördinator.
Geef daarbij duidelijk de huidige plaatsing aan, de naam van het kind, de groep én de einddatum.
TSO Skippy hanteert een opzegtermijn van 1 maand.
De datum van inleveren of mailen geldt bij het bepalen van de einddatum.

Ik wil voor onbepaalde tijd mijn vaste dag ruilen. Kan dit?

Ja dit kan, u kunt de wijziging mailen naar de TSO coördinator.
Geef daarbij duidelijk de huidige en gewenste plaatsing aan, de naam van het kind, de groep én de ingangsdatum van de wijziging.
Houdt u wel rekening met een maand verwerkingstijd.

bso skippy pepijn