Samen klaar voor de toekomst!  

Kindcentrum Regenboog – Nootdorp

Kindcentrum Regenboog in Nootdorp is een plek waar kinderen van 0 tot 13 jaar kunnen ontdekken, experimenteren, leren en plezier maken. Een unieke samenwerking tussen onderwijs en opvang. Vol trots spreken Directeur-bestuurder Simone de Jonge van Kinderopvang SkippyPePijN en Directeur-bestuurder Reinoud de Vries van Octant over Kindcentrum Regenboog en het geopende kinderdagverblijf Klauterbeer als onderdeel van het kindcentrum. Beide organisaties hebben hard en met passie gewerkt om dit unieke kindcentrum te kunnen realiseren. De ambities gaan verder; ze vertellen ook over hun gezamenlijke visie voor de toekomst.

Wij hebben kinderen veel te bieden
Reinoud de Vries: “Voor de jonge kinderen op het kinderdagverblijf is het al vroeg een vertrouwde omgeving. Ze zijn snel gewend aan alle teamleden. Zelfs als ze nog heel klein zijn, zwaaien ze al uitgebreid naar hun toekomstige meesters en juffen. Ze maken op deze manier al in een vroeg stadium kennis met school en verloopt de overgang naar de basisschool soepel.”

Simone de Jonge: “Er is ook veel te ontdekken bij Kindcentrum Regenboog. We zetten in op brede talentontwikkeling en hebben aandacht voor participatie op het niveau van het kind. We vinden het belangrijk dat kinderen nieuwe dingen proberen. Wellicht ontstaan er nieuwe interesses of ambities. Daarbij hebben we alle aandacht voor gezondheid, duurzaamheid en beweging. Het aanbod is heel divers: van muziek, theater, sport, Spaanse les tot een echt kinderrestaurant waar kinderen leren koken. Er is veel mogelijk. Daarin zijn we ook innovatief en staan we open voor nieuwe ideeën. We hebben bijvoorbeeld een ‘springlab’, een projectie op de vloer waarbij kinderen worden uitgedaagd om te bewegen, te leren en plezier te maken.”

Samen met de ouders
Simone de Jonge: “In de eerste plaats willen we ouders ontzorgen. We bieden hun kinderen een veilige en vertrouwde omgeving. Door onze samenwerking zorgen we voor een soepele overgang van opvang naar school. We denken ook praktisch na over het ontzorgen.” Reinoud de Vries: “Wij kiezen voor pedagogisch partnerschap met de ouders. Dat betekent dat we echt samen met de ouders willen kijken wat het beste bij het kind past. Samen met elkaar is dan ook de basis.”

Team als basis
Reinoud de Vries: “We denken na over goed werkgeverschap. Teamleden denken actief mee over het beleid en samen werken we echt toe naar één team. Het is dus mogelijk, voor wie dat ambieert, om zowel werkzaamheden te verrichten op de opvang als op school.” Simone de Jonge: “We maken gebruik van elkaars expertise en kennis. Er wordt gezamenlijk een aanpak gemaakt en nagedacht over de ontwikkeling van elk individueel kind. We bieden mensen de ruimte om te pionieren en staan zeker open voor nieuwe ideeën.”  

Nieuw gebouw
Reinoud de Vries: “Omstreeks mei 2023 verhuist Kindcentrum Regenboog naar één nieuw gebouw. Op dit moment is de bovenbouw nog gehuisvest op een andere locatie. Met de verhuizing komt de gemeenschappelijke samenwerking nog meer tot zijn recht. We kijken uit naar de verhuizing en zien dit als een perfecte slotfase.”

Gezamenlijke visie
Simone de Jonge: “Wat ons betreft is Kindcentrum Regenboog een blauwdruk voor de toekomst tussen Octant en SkippyPePijN. Wij geloven sterk in het concept kindcentrum en zien de voordelen voor zowel kinderen, ouders als teamleden.”  Reinoud de Vries: “Onze samenwerking krijgt ook al vorm bij Ackerweide en Vlinderboom (beide in Pijnacker). We delen daarbij dezelfde visie: samen, maar met alle ruimte om jezelf te zijn. Vitaliteit, gezondheid en duurzaamheid zijn speerpunten waar wij ons beide sterk voor maken. We zijn nieuwsgierig en innovatief, maar hebben ook vertrouwen in dat wat we al kennen.” Simone de Jonge: “We staan open voor elke vorm van participatie, met teamleden, ouders en natuurlijk ook de kinderen.”