Lid Raad van Toezicht

4x per jaar

SkippyPepijn is een betrouwbare maatschappelijke kinderopvang-organisatie in de gemeenten Pijnacker, Nootdorp en Delfgauw. Met ruim twintig locaties, waarvan veertien binnen (deels nog in ontwikkeling) integrale kindcentra, en 270 medewerkers is SkippyPepijn een gezonde en stabiele organisatie. Dat is fijn, maar stilstaan past niet bij de organisatie. SkippyPepijn barst van de ambities en zoekt nieuwe mensen die staan te trappelen om die ambities samen waar te maken.

De komende jaren gaat SkippyPepijn flink groeien, vooral door de ingezette vorming van integrale kindcentra. De samenwerking met onderwijs is altijd al sterk geweest, maar zal de komende jaren nog intensiever worden. Ook op pedagogisch vlak is SkippyPepijn volop in ontwikkeling. Kernwoorden in de pedagogische visie zijn innovatief, talentontwikkeling en groen. Die kernwoorden zie je overal in terug: in activiteiten, gebruikte materialen en de nieuwe huisstijl die op dit moment wordt uitgerold.

SkippyPepijn is een organisatie waar kinderen genieten, ouders voor omrijden en medewerkers voor in de rij staan. Om die ambitie waar te maken zijn professionele, betrokken medewerkers nodig. En die heeft SkippyPepijn. De medewerkers leveren een actieve bijdrage aan alles waar SkippyPepijn voor staat. Dat doen ze door mee te werken aan het vormgeven en realiseren van de ambities vanuit de pedagogische visie met uitwerking ervan in de dagelijkse praktijk.

 Wij zijn per 1 oktober 2023 op zoek naar een:
Lid van de Raad van Toezicht

Uw Profiel,  kennis en expertise | Kinderenopvang en Onderwijs

Het nieuwe lid van de Raad van Toezicht brengt expertise mee op het gebied van onderwijs en vorming integrale kindcentra.  Op  basis van deze expertise kunt u reflecteren op het reilen en zeilen binnen SkippyPepijn en de uitdagingen waar we voor staan. U kunt dit plaatsen in het kader van (huidige) maatschappelijke ontwikkelingen.

Een lid van de Raad van Toezicht is in onze ogen betrokken, deskundig, rolverantwoordelijk, werkt samen en zoekt verbinding. Met uw kennis en expertise bent u een sparringpartner voor de bestuurder bij de grote uitdagingen waar de organisatie voor staat.

In het maatschappelijk handelen bent u zich, als lid van de Raad van Toezicht, bewust van de voorbeeldfunctie die u heeft voor de gehele organisatie.  U heeft een WO werk- en denkniveau en staat midden het leven. Daarnaast onderschrijft u de maatschappelijke grondslag van SkippyPepijn, conformeert u zich aan- en werkt volgens de Governance Code Kinderopvang.

Dit heeft u verder nog in huis 

  • U bent positief kritisch ingesteld en kan de Raad in haar overwegingen uitdagen
  • U bent analytisch sterk en hanteert een open stijl van communiceren
  • U heeft oog voor kritische informatie, beziet mogelijkheden en risico’s, vraagt door en zoekt naar belangwekkende details
  • U zorgt voor een constructieve samenwerking met inspraak- en medezeggenschapsorganen
  • U bent zicht bewust van potentiële integriteitsconflicten en acteert hier preventiefop
  • Daarnaast beschikt u over een regionaal netwerk passend bij onze aandachtsgebieden en heeft u ervaring als toezichthouder

De Raad van Toezicht komt gemiddeld 4 keer per jaar in vergadering bijeen en er vindt jaarlijks een zelfevaluatie plaats. Daarnaast zijn er themabijeenkomsten, overleggen met de medezeggenschapsorganen en deelname aan remuneratie-, kwaliteits- of auditcommissie. Het betreft een toezichthoudende rol met een beloning volgens VTOI-VNTK.

Voor vragen en nadere informatie m.b.t. taak en profielomschrijving kunt u contact opnemen met Katrien van Meenen (voorzitter RvT), tel. 06-13965441. Voor vragen over het proces kunt u Simone de Jonge (bestuurder) mailen, s.dejonge@skippypepijn.nl. Meer informatie over onze organisatie vindt u op; www.skippypepijn.nl.

De gesprekken worden gevoerd op 26 september 2023 vanaf 18 uur. 

Wij ontvangen graag voor 11 september 2023 uw korte motivatie en CV. Te richten aan: SkippyPepijn, t.a.v. Mevr. S de Jonge, per mail naar s.dejonge@skippypepijn.nl.